برد تبلت

زمانی که تبلت شما دچار یک مشکل حاد میشود بطوری که دیگر قابل تعمیر نیست شما نیاز به تعویض برد پیدا میکنید .برد یک تبلت بطور متوسط بین 60 ال 70 درصد قیمت یک تبلت نو را دارد . پس باید به این نکته توجه کنید آیا به صرفه است برد تبلت را تعویض کنم یا نه ، این موضوع به مسایل فراوانی ربط دارد که خود شما بهتر از هر کسی میتوانید در این مورد تصمیم بگیرید.گاهی امکان دارد برد تبلت شما از کار می افتد و دیگر تعمیر آن امکان پذیر نیست و تبلیت شما یک گوشه بدون استفاده رها می شود.

برد تبلت

در صورتی که شما قصد نیز دارای تبلتی هستید که دیگر برای شما قابل استفاده نیست و گوشه خانه رها شده است. حامی بازیافت در این راه شما را تنها نگذاشته است.فقط با یک تماس با مشاوران حامی بازیافت می توانید تبلت های بازیافتی خود را به فروش برسانید.

تماس بگیرید